Hoofddorp - KvK: 66505585

Voordelen

De voordelen voor u van Feedback Services…

Altijd en overal feedback vergaren

De Feedback Services app op uw Android of Apple telefoon of tablet kan on- en offline uw data collecteren. Op elk willekeurig moment of automatisch kan de gebruiker van de telefoon of tablet de data uploaden via wifi of 3G/4G.

Verhoog uw response rate en maak uw feedback betrouwbaarder

Verhoog uw response rate doordat u tijdens of direct na uw dienstverlening face-to-face een intuïtief makkelijk, anoniem en snel te beantwoorden onderzoek aan uw klant aanreikt. Doordat het anoniem en face-to-face is kunt u iedereen (of een deel) van uw doelgroep bereiken.

Een e-mail of telefonische enquête, mits u de contactgegevens al heeft van uw klant, heeft een beduidend lagere response rate. Daarnaast kan de dienstverlening al weggezakt zijn na verloop van tijd, waardoor de antwoorden vertekend kunnen geraken.

Als laatste vertelt de geïnterviewde in een één op één gesprek een ander (optimistischer) verhaal dan wanneer de geïnterviewde dezelfde ervaring doorgeeft via een anonieme enquête.

Ongelimiteerd aantal gebruikers en ongelimiteerd aantal enquêtes

Een ongelimiteerd aantal gebruikers kunnen uw onderzoek invullen door op hun telefoon of tablet de Feedback Services app te downloaden en te gebruiken. Uw onderzoek of onderzoeken kan uit een of meerdere enquêtes bestaan.

U betaalt per aantal ingevulde vragenlijsten en niet voor het aantal gedownloade apps of aangeboden enquêtes.

Faciliteert verschillende type onderzoeken met verschillende type vraag- en antwoordmogelijkheden.

Ontvang feedback over verschillende onderwerpen. Onderzoek uw klant- of medewerkerstevredenheid of uw Net Promotor Score (NPS). Of houdt onder uw klanten of medewerkers polls, checklists, signaleringsmeldingen. Vraag naar hun adviezen of ideeën of stel een door u of gezamenlijk opgezette vragenlijst op.

Voor uw enquête zijn 20 verschillende type vragen aanwezig om uw informatie te vergaren. Open vragen waarbij specifieke informatie wordt gevraagd zoals een handtekening, foto,  e-mail adres, tijdstip, tekst of alleen nummers. Gesloten vragen kunnen ook gesteld worden door één of meerdere antwoorden aan te bieden via een aanvink-lijst, een dropdown-lijst, geschaalde lijsten, etc. Kijk bij FAQ voor voorbeelden van de type vragen en antwoorden.

De vragen kunnen gesteld worden afhankelijk van een antwoord op basis van een van te voren ingestelde flow.

Goedkope kant-en-klare onderzoeken, dashboard en websitepresentatie

Klanttevredenheidsonderzoeken, dashboard en presentatietool voor op uw website voor restaurants, ambulante dienstverlening (bv. tapijtleggers, witgoed installateurs, zonnepaneel-leggers, CV monteurs), hotels en vervoersbedrijven. U kunt deze onderzoeken, bijbehorende dashboard en websitefunctionaliteit zo gebruiken. U hebt alleen een tablet nodig. Wel zo gemakkelijk.

Presenteer uw feedback op maat in een dashboard of op uw website

In overleg wordt een managementrapportage opgesteld. De informatie wordt zeer frequent ververst. U kunt selectiecriteria in de dashboard aanbrengen, bijvoorbeeld het selecteren op een periode, op medewerker(s), vestiging(en), etc. Uiteraard kan uw dashboard in uw look & feel gepresenteerd worden.

Heeft u geen behoefte aan een dashboard, dan kan een excel sheet aangeleverd worden.

Wilt u een demo van een dashboard zien, klikt u dan hier.

Daarnaast kan de ingewonnen informatie ook gepresenteerd worden via een op maat gemaakte dashboard op uw website of op uw intranet of extranet. Laat uw doelgroep weten wat uw organisatie gepresteerd hebt!

De dashboard kan beveiligd of onbeveiligd gedeeld worden met meerdere mensen

U ontvangt een URL met of zonder password. U kunt deze URL delen met degenen waar u het mee wenst te delen inclusief het password.

Vragenlijsten opgesteld in uw look & feel en gepresenteerd in verschillende talen

Uw vragenlijst kan met uw look & feel en in vele verschillende talen (van Nederlands, Engels, Duits, Frans tot Chinees) gepubliceerd worden. U levert uw plaatjes aan en bij voorkeur de vertaalde vragenlijsten.

Hot answers functionaliteit

Bij bepaalde antwoorden ontvangt u nadat de gegevens geupload zijn direct een mail. Erg handig wanneer u een boze klant wil benaderen voordat hij weg is of wanneer een incident heeft plaatsgevonden.

Kiosk mode

Wanneer u dezelfde enquête onder grote groepen afneemt, is het handig dat de vragenlijst direct opnieuw opstart en niet naar het basismenu terugvalt. Uiteraard kunt u via een trucje terug naar het basismenu.

Feedback Services-app werkt op Android en Apple telefoons en tablets

Op Android en Apple telefoons en tablets kunt u de Feedback Services-app downloaden.

Veiligheid en betrouwbaarheid is bij ons gewaarborgd

Bij een eventueel verlies van een tablet of telefoon, dan kunnen de gegevens van alle ingevoerde of ge-uploade gegevens van die telefoon of tablet niet ingezien worden. Elke 5 minuten wordt een back-up gemaakt van alle ge-uploade gegevens. De afgelopen 5 jaar heeft de app een beschikbaarheid gekend van meer dan 99%.

Goedkoop

Overtuig uzelf, Feedback Services durft de prijzen transparant te presenteren omdat we weten dat we goedkoop zijn. Dit komt omdat we veel investeren in automatiseren van de processtappen.